Likadom

Priebeh spolupráce

priebeh spolupráce na rovinu úprimne likadom zrubové drevodomy.

 

Na rovinu, férovo.

Váš dopyt smeruje priamo k realizátorovi.
Uprednostňujeme osobné stretnutie, kde si spoločne prejdeme Váš návrh a vypracujeme pre Vás ponuku.
Vypracujeme varianty projektu a nájdeme cenovo dostupné a zároveň kvalitné riešenie.
Kladieme dôraz nato, aby obe strany (Vy ako objednávateľ a my ako zhotoviteľ) jednali otvorene a úprimne s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok.

Postup:
1. Váš návrh, nákres, predstavy, prípadne projekt
2. osobné stretnutie
3. vypracujeme ponuku, varianty, 3D, prípadne projekt
4. zmluva o dielo, záloha
5. výroba a montáž
6. prevzatie stavby

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Váš tím Likadom.